Доступ до інформації, що знаходиться на сайті, дозволено виключно медичним та фармацевтичним працівникам


 

 

 

№4 (24), 2017

 

 

 

 

 

Завантаження №4 буде

доступним після виходу №1-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ЗМІСТ

 

 

СІМЕЙНА МЕДИЦИНА

 

5 Заремба Є.Х., Грицко Р.Ю., Кияк Ю.Г., Лемішко Б.Б., Заремба-Федчишин О.В., Заремба О.В. Основний напрямок роботи фахівців сімейної медицини – профілактика

 

11 Гуменюк А.Ф., Линдюк О.Р. Ретроспективний аналіз якості надання медичної допомоги хворим на негоспітальну пневмонію на амбулаторному етапі в умовах реорганізації роботи первинної ланки охорони здоров’я

 

ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ

 

16 Свінціцький А.С., Бірюченко І.В., Корендович Н.М. Особливості клінічної картини різних варіантів функціональної диспепсії

 

КАРДІОЛОГІЯ

 

21 Катеренчук І.П. Корекція ендотеліальної дисфункції як важлива складова зменшення кардіоваскулярного ризику: протекторні властивості аргініну

 

27 Палагнюк Г.О., Пашкова Ю.П., Сурсаєва Л.М., Жебель В.М. Дерматогліфи як скринінговий метод діагностики носійства поліморфних варіантів генів, що кодують сучасні біомаркери, ендотелін-1 та мозковий натрійуретичний пептид

 

МЕДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ

 

33 Скрипніков А.М., Герасименко Л.О., Ісаков Р.І. Жінка та перинатальна втрата

 

РЕВМАТОЛОГІЯ

 

39 Заремба Є.Х., Вірна М.М., Ших Л.Б., Буковецька І.В., Кобзаренко О.А. Системний червоний вовчак (клінічний випадок)

 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

 

42 Алгоритм автономізації медичного закладу

 

ТРАДИЦІЇ МЕДИЦИНИ

 

48 Дземан М.І. Образцов Василь Парменович і Драгомиров Михайло Іванович: міфи та реальність (частина 1)

 

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

 

64 Скрипник Н.В., Боцюрко В.І., Дідушко О.М., Костіцька І.О., Вацеба Т.С., Марусин О.В., Чернявська І.В., Делятинський Р.І. Сторінки історії становлення й розвитку ендокринології в Івано-Франківському НМУ (1967-2017)

 

83 Мойсеєнко В.О., Шостка І.П., Тарченко Н.В. Книгозбірні — основа нашої національної духовності

 

87 МЕДИЧНІ ПОДІЇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


КАРДІОЛОГІЯ
5 А.И. Дядык, А.Э. Багрий, О.Е. Зайцева, М.В. Хоменко, Е.А. Багрий, В.Г. Яковенко.
Эффективные подходы вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: медикаментозный контроль основных показателей (лекция 3)
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ
12 А.Ю. Серватинська. Сучасні принципи діагностики та лікування синдрому подразненої кишки
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ
21 Н.А. Кравчун. Место гликлазида в современной стратегии лечения сахарного диабета 2-го типа
ГЕПАТОЛОГІЯ
25 Л.В. Журавлева, Т.А. Моисеенко. L-орнитин-L-аспартат в лечении неалкогольной жировой болезни печени у больных ожирением с признаками метаболического синдрома
ОФТАЛЬМОЛОГІЯ
32 Д.О. Дерев’ягін. Вибір стартової терапії при синдромі сухого ока
НЕВРОЛОГІЯ
37 В.Ю. Шандюк. Особливості неврологічного та когнітивного дефіциту у хворих з ішемічним інсультом залежно від стану системи фібринолізу
42 З.І. Заводнова. Нейропатичний біль: основні аспекти діагностики та лікування (огляд)
45 С.Г. Бурчинский. Новые подходы к ф???армакотерапии и фармакопрофилактике астено-невротических состояний
РЕВМАТОЛОГІЯ
49 О.А. Радомський. Порівняльне вивчення знеболювальної дії препарату Напрофф і парацетамолу в поєднанні з хондропротекторами при лікуванні остеоартрозу
53 A.S. Svintsitskyy. Acute rheumatic fever: current diagnostic and therapeutic considerations
ОНКОЛОГІЯ
59 Є.Х. Заремба, О.В. Заремба, О.В. Заремба-Федчишин, М.М. Вірна, І.Д. Матвіїв. Клінічний випадок раку легень із метастатичним ураженням кісткової тканини
ТРАДИЦІЇ МЕДИЦИНИ
63 М.І. Дземан. Традиція триєдності лікувального процесу в українській медицині (частина 1)
ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ
74 В.О. Мойсеєнко, І.П. Шостка, Н.В. Тарченко. Історія благодійництва на території України Великої княгині Олександри Петрівни Романової
РЕЦЕНЗІЇ
80 Л.А. Пиріг. Рецензія на монографію професора В.Я. Березовського «Природна та інструментальна оротерапія»
81 ПОСТ-РЕЛІЗ
83 МЕДИЧНІ ПОДІЇ
Template Joomla 1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яндекс.Метрика