Доступ до інформації, що знаходиться на сайті, дозволено виключно медичним та фармацевтичним працівникам


 

 

 

№1 (21), 2017

 

 

 

 

 

Завантаження №1 буде

доступним після виходу №2-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

ЗМІСТ

 

 

ФАРМАКОЛОГІЯ

 

5 Дземан М.І., Дземан Н.А., Ніколаєнко О.М. Новітня група вітчизняних ендогенних регенераторних біологічних імуномодулюючих середників: теорія, клінічна практика та перспективи завантажити

 

ПУЛЬМОНОЛОГІЯ

 

17 Селюк М.М., Козачок М.М., Селюк О.В. Оптимізація лікування гострих респіраторних захворювань завантажити

 

21 Макаревич А.Э. Эффекты витамина D3 при обструктивных болезнях органов дыхания (обзор литературы) завантажити

 

РЕВМАТОЛОГІЯ

 

32 Михневич Э.А., Павлович Т.П., Алексейчик С.Е., Головко Т.Г., Кручина Н.А. Факторы, ассоциированные с дестабилизацией артериальной гипертензии, при использовании нестероидных противовоспалительных средств для купирования подагрического артрита завантажити

 

37 Головач І.Ю. Мікрокристалічні артропатії: питання й проблеми диференціальної діагностики завантажити

 

КАРДІОДІАБЕТОЛОГІЯ

 

44 Базика О.Є., Кожухов С.М., Яринкіна О.А., Довганич Н.В., Старшова О.С. Роль дуплексного сканування брахіоцефальних артерій у діагностиці уражень органів-мішеней у пацієнтів з артеріальною гіпертензією та цукровим діабетом завантажити

 

50 Журавлева Л.В., Лопина Н.А. Влияние терапии с применением альфа-липоевой кислоты на уровень асимметричного диметиларгинина у больных ишемической болезнью сердца и сахарным диабетом 2-го типа завантажити

 

ПСИХОТЕРАПІЯ

 

56 Полшкова С.Г., Чабан О.С. Тривога в загальносоматичній практиці: досвід використання препарату Нікомекс завантажити

 

ТРАДИЦІЇ МЕДИЦИНИ

 

63 Дземан М.І. Матеріали щодо історії становлення традицій клінічного викладання внутрішньої медицини в Університеті святого Володимира (частина 4: професор Ю.-Ф.І. Мацон) завантажити

 

ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ

 

74 Свінціцький І.А. Життєвий подвиг Альберта Швейцера завантажити

 

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ

 

77 Уряд ухвалив 10 постанов, які кардинально змінять систему охорони здоров’я завантажити

 

97 МЕДИЧНІ ПОДІЇ завантажити

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


КАРДІОЛОГІЯ
5 А.И. Дядык, А.Э. Багрий, О.Е. Зайцева, М.В. Хоменко, Е.А. Багрий, В.Г. Яковенко.
Эффективные подходы вторичной профилактики сердечно-сосудистых заболеваний: медикаментозный контроль основных показателей (лекция 3)
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ
12 А.Ю. Серватинська. Сучасні принципи діагностики та лікування синдрому подразненої кишки
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ
21 Н.А. Кравчун. Место гликлазида в современной стратегии лечения сахарного диабета 2-го типа
ГЕПАТОЛОГІЯ
25 Л.В. Журавлева, Т.А. Моисеенко. L-орнитин-L-аспартат в лечении неалкогольной жировой болезни печени у больных ожирением с признаками метаболического синдрома
ОФТАЛЬМОЛОГІЯ
32 Д.О. Дерев’ягін. Вибір стартової терапії при синдромі сухого ока
НЕВРОЛОГІЯ
37 В.Ю. Шандюк. Особливості неврологічного та когнітивного дефіциту у хворих з ішемічним інсультом залежно від стану системи фібринолізу
42 З.І. Заводнова. Нейропатичний біль: основні аспекти діагностики та лікування (огляд)
45 С.Г. Бурчинский. Новые подходы к ф???армакотерапии и фармакопрофилактике астено-невротических состояний
РЕВМАТОЛОГІЯ
49 О.А. Радомський. Порівняльне вивчення знеболювальної дії препарату Напрофф і парацетамолу в поєднанні з хондропротекторами при лікуванні остеоартрозу
53 A.S. Svintsitskyy. Acute rheumatic fever: current diagnostic and therapeutic considerations
ОНКОЛОГІЯ
59 Є.Х. Заремба, О.В. Заремба, О.В. Заремба-Федчишин, М.М. Вірна, І.Д. Матвіїв. Клінічний випадок раку легень із метастатичним ураженням кісткової тканини
ТРАДИЦІЇ МЕДИЦИНИ
63 М.І. Дземан. Традиція триєдності лікувального процесу в українській медицині (частина 1)
ІСТОРІЯ МЕДИЦИНИ
74 В.О. Мойсеєнко, І.П. Шостка, Н.В. Тарченко. Історія благодійництва на території України Великої княгині Олександри Петрівни Романової
РЕЦЕНЗІЇ
80 Л.А. Пиріг. Рецензія на монографію професора В.Я. Березовського «Природна та інструментальна оротерапія»
81 ПОСТ-РЕЛІЗ
83 МЕДИЧНІ ПОДІЇ
Template Joomla 1.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Яндекс.Метрика